Ședință privind modul de implementare a Planului Teritorial Comun de Acțiune pentru creșterea siguranței elevilor și a personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar în anul școlar 2021-2022

Ședință privind modul de implementare a Planului Teritorial Comun de Acțiune pentru creșterea siguranței elevilor și a personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar în anul școlar 2021-2022

            Astăzi, 22 iunie, la sediul Instituției Prefectului – Județul Brăila, a avut loc o ședintă a cărei temă a fost analiza activităților desfășurate în cadrul Planului Teritorial Comun de Acțiune pentru creșterea siguranței elevilor și a personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar în anul școlar 2021-2022.

Ședința a fost condusă de prefectul Iulian TIMOFEI. Au participat reprezentanți ai Instituției Prefectului, ai Inspectoratului Județean de Poliție, Inspectoratului de Jandarmi Județean, Inspectoratului Școlar Județean și ai Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență Brăila.

Inspectoratul de Jandarmi Județean Brăila a desfășurat, anul trecut, mai multe campanii cu scopul îmbunătățirii modului de comportare și exprimare al elevilor din învățământul preuniversitar în timpul prezenței în școală și cu scopul reducerii violențelor și absenteismului școlar, precum și pentru conștientizarea de către elevi a consecințelor unor comportamente antisociale. Pentru asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă în zona instituţiilor de învăţământ, IJJ Brăila a acţionat prin acţiuni punctuale executate în locurile de interes operativ din apropierea unităţilor şcolare. Astfel, în perioada de referinţă, Jandarmeria Brăila a constituit un număr de 516 patrule de ordine publică în care a fost angrenat un efectiv total de 1.898 jandarmi.

Pe linia informării preventive ISU Brăila a desfășurat, în perioada analizată, un număr de 128 de acțiuni printre care exerciții de simulare a producerii unor situații de urgență, lecții deschise, instruiri specifice riscurilor identificate la nivelul obiectivelor, cercuri tehnico aplicative de elevi. La aceste activități au participat 3.349 persoane din care 818 adulți, 171 liceeni, 1.987 elevi și 373 preșcolari. În anul scolar 2021-2022 au fost solicitate si depuse documentații în vederea obținerii autorizațiilor/avizele de securitate la incendiu astfel: 23 de solicitări de emitere a avizelor de securitate la incendiu, din care s-au emis un numar de 9 avize de securitate la incendiu.

La rândul său Poliția Locală Brăila a precizat că în perioada de raportare a desfășurat activități specifice în zonele unităților de învățământ în sensul prezenței zilnice în zona intrării în școli a unui agent, verificării modului de acces în incinta unităților de învățământ, gestionării altercațiilor apărute între elevi (combaterea bullingului), precum și identificarii și monitorizarii găștilor de cartier din a căror componență fac parte elevi ale căror preocupări antisociale se desfășoară cu preponderența în zona unităților de învățământ. De asemenea s-au implicat si in sensul fluidizarii traficului rutier in zona scolilor. Pe linia prevenirii și combaterii absenteismului în instituțiile de învățământ preuniversitar, la solicitarea acestora, Poliția Locală a luat măsura deplasării la domiciliul elevilor aflați în situația de abandon școlar unde am purtat discuții cu părinții sau tutorii legali ai acestora.

Conform datelor furnizate de Inspectoratul Județean de Poliție, 166 de unități de învățământ dispun de pază/supraveghere din care 52 prevăzute concomitent cu pază umană și sisteme de supraveghere video, 14 unități care au exclusiv pază umană proprie, precum și 100 de unități dotate exclusiv cu sisteme de supraveghere video. Instituția amintită a desfășurat pe parcursul anului școlar 353 acțiuni dintre care: 94 pentru prevenirea și combaterea delincvenței juvenile; 32 pentru prevenirea absenteismului; 126 pentru verificarea mijloacelor de transport școlar și verificarea amplasării corespunzătoare a mijloacelor de semnalizare din zona unităților de învățământ. Totodată IPJ Brăila a coordonat 674 activități desfășurare în cadrul orelor de curs (531 în mediul urban și 143 în rural), cu 18.642 beneficiari (15.457 în mediul urban și 3185 în mediul rural);

– 31 instruiri ale cadrelor didactice cu privire la domeniul violenței școlare; 347 întâlniri/grupuri de lucru tematice dintre polițiști și reprezentanții unităților de învățământ/I.S.J. Brăila sau cadrele didactivce implicate în gestionarea violenței în școală;

– 131 elevi în situație de risc identificați și 153 elevi consiliați;

– 185 activități de mediatizare/promovare;

Pe tot parcursul anului școlar 2021-2022, la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Brăila s-au derulat activități educaționale în mediul online și cu prezență fizică pentru prevenirea violenței prin care inspectorii si-au propus implicarea tuturor școlilor în activități unitare de promovare a comportamentelor raționale, non-violente.

In finalul întâlnirii, Prefectul Iulian TIMOFEI a propus ca instituțiile care răspund de asigurarea siguranței în școli să desfășoare în perioada imediat următoare o acțiune comună pentru a identifica nevoile unităților școlare din județ în ceea ce privește supravegherea video, ridicarea de garduri, obținerea actelor necesare privind securitatea la incendiu și pentru a trimite adrese primăriilor în vederea alocării de fonduri la rectificarea bugetară, astfel încât cât mai multe dintre aceste aspecte să fie puse la punct în perioada vacanței de vară.