Ședința Grupului de Lucru Mixt pentru Romi

Ședința Grupului de Lucru Mixt pentru Romi

 

Prefectul judeţului Brăila, Iulian TIMOFEI a prezidat, miercuri, 15 iunie, şedinţa Grupului de Lucru Mixt pentru Romi, având pe ordinea de zi prezentarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2022-2027, aprobată recent prin Hotărârea de Guvern nr. 560 din 28 aprilie 2022.
În cadrul şedinţei, reprezentantul Guvernului în teritoriu a precizat că va fi elaborat un Plan judeţean de măsuri privind incluziunea comunităţilor de romi, bazat pe planurile de acţiune locală care vor trebui întocmite la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale unde trăiesc comunităţi de romi. ”Toate aceste documente trebuie adaptate la specificul şi nevoile comunităţilor de romi. De aceea, este necesară o colaborare eficientă a tuturor celor implicaţi, atât instituţii, cât şi reprezentanţi ai societăţii civile”, a precizat Iulian TIMOFEI.
Strategia de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2022-2027 prezintă modalitatea de continuare a eforturilor Guvernului României în vederea incluziunii populației aflată în situaţia de sărăcie şi excludere socială. În cadrul acesteia sunt evidențiate cinci obiective: îmbunătățirea condițiilor de locuire și a infrastructurii în comunitățile vulnerabile cu romi; asigurarea accesului cetățenilor români de etnie romă la educație inclusivă de calitate; impulsionarea gradului de ocupare a romilor în concordanță cu cerințele pieții, astfel încât să se evite segmentarea competențelor și a oportunităților și să se permită evoluția profesională a acestora; îmbunătățirea stării de sănătate a membrilor comunităților vulnerabile de romi; susținerea cercetării, conservării și promovării patrimoniului cultural rom și al identității rome.
Tot astăzi, prefectul județului, a continuat seria de audiențe, problemele discutate cu petenții vizând aspecte care privesc domenii precum reconstituirea dreptului de proprietate sau modalități de integrare a refugiaților ucraineni aflați pe teritoriul județului nostru.