Referendum 6-7 octombrie 2018

 

ANUNT privind Plata indemnizaţiilor cuvenite membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare nr. 1-140 din municipiul Brăila detalii aici

 1. Datele de contact ale Biroului Electoral al Circumscripţiei nr. 9 – Judeţul Brăila  sunt disponibile aici.
 2. Procesul – verbal din 22.09.2018, de constituire a Biroului Electoral al Circumscripţiei nr. 9 – Judeţul Brăila, este disponibil aici.
 3. Procesul-verbal de afişare a Procesului – verbal nr. 1 din 22.09.2018 este disponibil aici.
 4. Procesul – verbal din 23.09.2018, de completare a  Biroului Electoral al Circumscripţiei nr. 9 – Judeţul Brăila cu delegați ai partidelor politice parlamentare și ai organizațiilor cetățenilor aparținînd minorităților naționale cu grup parlamentar propriu în ambele camere ale Parlamentului, este disponibil aici.
 5. Procesul-verbal de afişare a Procesului – verbal nr. 4  din 23.09.2018 este disponibil aici.
 6. Hotărârea nr. 3 din data de 27.09.2018, privind măsurile adoptate în urma şedinţei Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 9 Brăila, este disponibilă aici.
 7. Procesul-verbal din 27.09.2018, de afişare a Hotărârii nr. 3 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 9 Brăila, este disponibil aici.
 8. Hotărârea nr. 4 din data de 01.10.2018, privind măsurile adoptate în urma şedinţei Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 9 Brăila, este disponibilă aici.
 9. Procesul-verbal din 01.10.2018, de afişare a Hotărârii nr. 4 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 9 Brăila, este disponibil aici.
 10. Hotărârea nr. 5 din data de 03.10.2018, privind măsurile adoptate în urma şedinţei Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 9 Brăila, este disponibilă aici.
 11. Hotărârea nr. 6 din data de 03.10.2018, privind măsurile adoptate în urma şedinţei Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 9 Brăila, este disponibilă aici.
 12. Procesul-verbal din 03.10.2018, de afişare a Hotărârii nr. 5 şi a Hotărârii nr. 6  ale Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 9 Brăila, este disponibil aici.
 13. Hotărârea nr. 7 din data de 04.10.2018, privind măsurile adoptate în urma şedinţei Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 9 Brăila, este disponibilă aici.
 14. Procesul-verbal din 04.10.2018, de afişare a Hotărârii nr. 7 a  Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 9 Brăila, este disponibil aici.
 15. Programarea privind transportul materialelor către secţiile de votare este disponibilă aici.

Link-ul către pagina de internet a Biroului Electoral Central este disponibil aici.