ORDINEA DE ZI a şedinței de lucru a Colegiului Prefectural al Judetului Brăila din data de 27 octombrie 2022

1. a) Informare privind preocuparea Primăriei municipiului Brăila și a Consiliului Local Municipal Brăila în vederea asigurării utilajelor, a stocurilor de materiale antiderapante şi a combustibililor, necesare deszăpezirii străzilor din municipiul Brăila, pentru perioada sezonului rece 2022-2023 și programul de măsuri stabilit. format. pdf; format. pdf
b) Informare privind acțiunile care vor fi întreprinse de către Primăria municipiului Brăila pentru sprijinirea populaţiei municipiului Brăila în vederea asigurării încălzirii în sezonul rece 2022-2023. format. pdf

Prezintă: DRAGOMIR VIOREL MARIAN, primarul municipiului Brăila

2. Informare privind acțiunile ce vor fi întreprinse de Consiliul Judeţean Brăila pentru asigurarea condițiilor optime de circulație pe drumurile judeţene în timpul sezonului rece 2022-2023 și programul de măsuri stabilit.format. pdf

Prezintă: CHIRIAC FRANCISK IULIAN, președintele Consiliului Judeţean Brăila

3. Raport privind preocuparea conducerii Secţiei de Drumuri Naţionale Brăila în vederea asigurării utilajelor, a stocurilor de materiale antiderapante şi a combustibililor, necesare deszăpezirii şi asigurării circulaţiei pe drumurile naţionale pentru iarna 2022-2023 și programul de măsuri stabilit.format. pdf

Prezintă: ȘERBAN VALENTIN, șefuL Secţiei de Drumuri Naţionale Brăila

4. Informare privind asigurarea utilajelor şi a stocurilor de materiale necesare desfăşurării în bune condiţii a circulaţiei pe drumurile interioare ale unităţilor administrativ-teritoriale pentru iarna 2022-2023, întocmită de Instituţia Prefectului-Judeţul Brăila.format. pdf

Prezintă: BADIU VIRGINIA-LOREDANA, subprefectul județului Brăila

5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea „Programului de măsuri stabilite de către Primăria Municipiului Brăila, primăriile orașelor și comunelor, Consiliul Judeţean Brăila şi de către Secţia de Drumuri Naţionale Brăila necesare deszăpezirii şi asigurării circulaţiei pe străzile municipiului, drumurile comunale, judeţene şi naţionale pentru iarna 2022-2023”. format. pdf

Prezintă: BADIU VIRGINIA-LOREDANA, subprefectul județului Brăila

6. Diverse.