ORDINEA DE ZI a şedinței de lucru a Colegiului Prefectural al Judetului Brăila din data de 19 octombrie 2023, ora 09 00

1. Informare privind acțiunile care vor fi întreprinse de către Primăria municipiului Brăila pentru sprijinirea populaţiei municipiului Brăila în vederea asigurării încălzirii în sezonul rece 2023-2024. Preocuparea Primăriei municipiului Brăila și a Consiliului Local Municipal Brăila în vederea asigurării utilajelor, a stocurilor de materiale antiderapante şi a combustibililor, necesare deszăpezirii străzilor din municipiul Brăila, pentru perioada sezonului rece și programul de măsuri stabilit. format .pdf; format .pdf ; format .pdf

Prezintă: reprezentantul Primăriei Municipiului Brăila

2. Informare privind pregătirea drumurilor județene în vederea asigurării condițiilor optime de circulație pe drumurile judeţene în timpul sezonului rece 2023-2024, întocmită de Consiliul Judeţean Brăila și programul de măsuri stabilit. format .pdf

Prezintă: reprezentantul Consiliului Județean Brăila

3. Raport privind preocuparea conducerii Secţiei de Drumuri Naţionale Brăila în vederea asigurării utilajelor, a stocurilor de materiale antiderapante şi a combustibililor, necesare deszăpezirii şi asigurării circulaţiei pe drumurile naţionale pentru iarna 2023-2024. format .pdf

Prezintă: ȘERBAN VALENTIN, șef secție

4. Informare privind asigurarea utilajelor şi a stocurilor de materiale necesare desfăşurării în bune condiţii a circulaţiei pe drumurile interioare ale unităţilor administrativ-teritoriale pentru iarna 2023-2024, întocmită de Instituţia Prefectului-Judeţul Brăila. format .pdf

Prezintă: BADIU VIRGINIA-LOREDANA, subprefectul județului Brăila

5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea „Programului de măsuri stabilite de către Primăria Municipiului Brăila, primăriile orașelor și comunelor, Consiliul Judeţean Brăila şi de către Secţia de Drumuri Naţionale Brăila necesare deszăpezirii şi asigurării circulaţiei pe străzile municipiului, drumurile comunale, judeţene şi naţionale pentru iarna 2023-2024”. format .pdf

Prezintă: BADIU VIRGINIA-LOREDANA, subprefectul județului Brăila

6. Diverse.

– Informare privind stadiul realizării obiectivului de investiții Liceul de Arte „Hariclea Darclee”–corp B, la data de 30.09.2023, întocmită de Primăria Municipiului Brăila, urmare solicitării nr. 12760/05.10.2023 a Instituției Prefectului-Județul Brăila pentru monitorizarea lunară solicitată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin adresa nr. 59589/2023. format .pdf

Prezintă: reprezentantul Primăriei Municipiului Brăila

– Informare cu privire la prevederile Legii nr.7/2023 privind susținerea procesului de dezinstituționalizare a persoanelor adulte cu dizabilități și aplicarea unor măsuri de accelerare a acestuia și de prevenire a instituționalizării, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Prezintă: CIMPOAE SIMONA DANIELA, director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brăila

– Informări privind activitățile de monitorizare și control desfășurate de instituții la centrele rezidențiale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor adulte cu dizabilități și copiilor, conform Ordinului Prefectului nr.191/07.07.2023.