ORDINEA DE ZI a şedinței de lucru a Colegiului Prefectural al Judetului Brăila din data de 17 august 2023, ora 09 00

  1. Raport de activitate desfășurată în domeniul vamal și al accizelor, pentru prevenirea, descoperirea și combaterea evaziunii fiscale în semestrul I al anului 2023. Analiză comparativă cu anul 2022. Raportor: Biroul Vamal de Frontieră Brăila. format .pdf

Prezintă: ȘTEFAN DUMITREL, șeful biroului

  1. Raport privind activitatea desfăşurată de Inspectoratul Școlar Județean Brăila în primele șapte luni ale anului 2023 și măsurile pentru îmbunătăţirea activităţii în perioada august-decembrie 2023.format .pdf

Prezintă: TUDOR ELENA-LUMINIȚA, inspector școlar general

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii Inspectoratului Școlar Județean Brăila în perioada august-decembrie 2023”.format .pdf

     Prezintă: Badiu Virginia-LOREDANA, subprefectul județului Brăila

  1. Diverse:

– Informare privind stadiul realizării obiectivului de investiții Liceul de Arte „Hariclea Darclee” – corp B, la data de 31.07.2023, întocmită de Inspectoratul Școlar Județean Brăila, urmare adresei nr. 9507/24.07.2023 a Instituției Prefectului-Județul Brăila pentru monitorizarea lunară solicitată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin adresa nr. 59589/2023.format .pdf

Prezintă: TUDOR ELENA-LUMINIȚA, inspector școlar general

  • Informări privind activitățile de monitorizare și control desfășurate de instituții la centrele rezidențiale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor adulte cu dizabilități și copiilor, conform Ordinului Prefectului nr.191/07.07.2023.