ORDINEA DE ZI a şedinței de lucru a Colegiului Prefectural al Județului Brăila din data de 16 mai 2024, ora 10.00

1. Informare privind activitatea Centrului Militar Județean Brăila în anul 2023. format .pdf
Prezintă: lt. col. LUPAȘCU OVIDIU-MARIAN, comandant
2. Raport privind situația epidemiologică a bolilor listate în anul 2023, pe teritoriul județului Brăila. Raportor: Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila. format .pdf
Prezintă: PELTEA COSTICĂ, director executiv
3. Informare privind situația serviciilor sociale, pe tipuri de beneficiari, dezvoltate de furnizorii de servicii sociale publici și privați de pe raza județulului Brăila. Raportor: Agenția Judeţeană pentru Plăți şi Inspecție Socială Brăila. format .pdf
Prezintă: ADETU GEORGETA, director executiv
4. Informare privind modificările legislative ale Contractului Cadru și Normelor de aplicare în sistemul de asigurări de sănătate. Raportor: Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Brăila. format .pdf
Prezintă: NEDELCU CAMELIA TAMARA, director general
5.Diverse: Informare privind stadiul realizării obiectivului de investiții Liceul de Arte „Hariclea Darclee”–corp B, la data de 30.04.2024, întocmită de Primăria Municipiului Brăila, urmare solicitării nr. 5060/18.04.2024 a Instituției Prefectului-Județul Brăila pentru monitorizarea lunară solicitată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin adresa nr. 59589/2023. format .pdf
Prezintă: reprezentantul Primăriei Municipiului Brăila