ORDINEA DE ZI a şedinței de lucru a Colegiului Prefectural al Judetului Brăila din data de 31 iulie 2023, ora 09 00

1.  Evaluarea activităţilor  desfăşurate şi a rezultatelor obţinute de către Sectorul  Poliției de  Frontieră Brăila în perioada 01.01.2023 – 30.06.2023. format .pdf

    Prezintă: BOURCIANU CRISTIAN-OCTAV, șeful sectorului

2. Raport privind activitatea desfăşurată de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Brăila în primul semestru al anului 2023 și măsurile pentru îmbunătăţirea activităţii în semestrul II al anului 2023”. format .pdf

    Prezintă: BRATU MONICA, director executiv

3. Raport privind activitatea desfășurată de Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Brăila în semestrul I al anului 2023. format .pdf

    Prezintă: ADETU GEORGETA, director executiv

4. Raport privind acțiunea de verificare a modului în care au fost salubrizate cursurile de apă și au fost realizate și întretinute șanțurile și rigolele în localitățile din județul Brăila, pentru asigurarea secțiunilor de scurgere a apelor mari. Raportor: Sistemul de Gospodărire a Apelor Brăila. format .pdf

    Prezintă: SATNOIANU LAURA LILIANA, director

5. Informare privind contractarea serviciilor medicale pentru toate tipurile de asistență medicală în anul 2023, în conformitate cu modificările legislative. Raportor: Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Brăila. format .pdf

    Prezintă: NEDELCU CAMELIA-TAMARA, director general

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Brăila în semestrul II al anului 2023”. format .pdf

     Prezintă: Badiu Virginia-LOREDANA, subprefectul județului

7. Diverse: Informare privind stadiul realizării obiectivului de investiții Liceul de Arte „Hariclea Darclee” – corp B, la data de 30.06.2023, întocmită de Inspectoratul Școlar Județean Brăila, urmare adresei nr. 7903/20.06.2023 a Instituției Prefectului-Județul Brăila pentru monitorizarea lunară solicitată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin adresa 59589/2023. format .pdf

    Prezintă: TUDOR ELENA-LUMINIȚA, inspector școlar general