ORDINEA DE ZI a şedinţei Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice al judeţului Brăila din 07.03.2023, ora 10.00, Sala Rondă a Palatului Administrativ

1. Metodologia de repartizare a biletelor de tratament pentru pensionari și alte categorii de persoane vârstnice în anul 2023 format. pdf
2. Stadiul îndeplinirii standardelor minime de calitate în centrele rezidențiale publice și private, pentru persoanele vârstnice din județul Brăila, precum și gradul de ocupare al acestora format. pdf
3. Diverse.