ORDINEA DE ZI a şedinţei Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice al judeţului Brăila din 04.07.2023, ora 10.00, Sala Rondă a Palatului Administrativ

1. Informare asupra modului de aplicare a noilor prevederi privind medicamentele compensate, serviciile medicale și aparatura medicală ce pot fi fi decontate de Casa de Asigurări de Sănătate a județului Brăila. Demersurile ce trebuie făcute în aceste cazuri de posibili beneficiari format .pdf

2. Prevenirea victimizării vârstnicilor cu privire la săvârșirea infracțiunilor contra patrimoniului, furturi din locuințe, prin diferite moduri de operare format .pdf

3. Informare cu privire la activitatea desfășurată în semestrul I 2023 de către organizațiile de pensionari din județul Brăila – format .pdf; format .pdf; format .pdf

4. Diverse.