ORDINEA DE ZI a şedinţei Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice al judeţului Brăila din 04.06.2024, ora 10.00, Sala Rondă a Palatului Administrativ

1. Marile Deportări din Basarabia – prezintă Tănase Chingă, preşedintele Asociaţiei Strămutaţilor, Refugiaţilor şi Condamnaţilor Politici din judeţul Brăila; format .pdf

2. Informare cu privire la organizarea, funcționarea și verificarea asociațiilor de proprietari din municipiul Brăila – prezintă Primăria Municipiului Brăila; format .pdf

3. Dezvoltarea serviciilor sociale și de sănătate, în special a celor de îngrijire personală pentru menținerea persoanelor vârstnice la domiciliu – prezintă DGSAPC Brăila; format .pdf

4. Diverse.