ORDINEA DE ZI a şedintei Comisiei Judeţene privind Incluziunea Socială Brăila din data de 07.02.2023, ora 11, Sala Rondă a Palatului Administrativ

1. Prezentarea și analizarea „Planului Anual de Acțiune privind serviciile sociale administrate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brăila și finanțate din bugetul Consiliului Județean Brăila, pe anul 2023”. format. pdf

Prezintă: CIMPOAE SIMONA DANIELA, director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brăila

2. Proiect de hotărâre privind emiterea avizului consultativ pentru „Planul Anual de Acțiune privind serviciile sociale administrate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brăila și finanțate din bugetul Consiliului Județean Brăila, pe anul 2023”. format. pdf

Prezintă: TIMOFEI IULIAN, prefectul județului Brăila

3. Diverse.