ORDINEA DE ZI a şedinţei Comisiei de Dialog Social a judeţului Brăila din data 04.06.2024, ora 09.00, Sala Rondă a Palatului Administrativ

1. Situația serviciilor sociale care funcționează pe raza județului Brăila – prezintă Consiliul Județean Brăila – format .pdf

2. Aplicarea prevederilor Legii nr. 7/2023 privind susținerea procesului de dezinstituționalizare a persoanelor adulte cu dizabilități și aplicarea unor măsuri de accelerare a acestuia și de prevenire a instituționalizării, precum și modificarea și completarea unor acte normative – prezintă Consiliul Județean Brăila- format .pdf

3. Asigurarea unei educații incluzive și de calitate pentru toți copiii. Dezvoltarea dimensiunii europene și internaționale a educației în județul Brăila, prin participare la programe comunitare finanțate de Comisia Europeană prin programe de finanțare divers, inclusiv prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Finanțarea educației în raport cu strategia și Programul de Guvernare în domeniul Educației – format .pdf

4. Diverse.