Identificarea situațiilor existente la nivelul podurilor din județul Brăila

Prefectul județului Brăila, Iulian TIMOFEI a prezidat o ședință care a avut ca temă identificarea tuturor situațiilor existente la nivelul obiectivelor de infrastructură – poduri și podețe care traversează cursuri de apă, pe raza județului Brăila.
La întrevedere au participat reprezentanți ai Serviciului de Gospodărire a Apelor, CNAIR (Secția Drumuri Naționale Brăila), Inspectoratului Județean în Construcții, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dunărea, Sucursala Regională a CFR, Consiliul Județean Brăila, precum și reprezentanți ai UAT-urilor din județ care au în administrare poduri.
”Este vorba despre o acțiune de conștientizare în rândul deținătorilor și administratorilor de astfel de construcții a obligațiilor și responsabilităților ce le revin în contextul reactualizării Planului de Management al Riscului la Inundații la nivelul bazinului Buzău-Ialomița, pentru perioada 2022-2027. Împreună cu administratorii podurilor s-a făcut o inventariere a acestor lucrări și s-au stabilit măsuri privind reglementarea din punct de vedere al gospodăririi apelor, acolo unde este cazul. Reprezentanții SGA Brăila asigură suport consultativ și au oferit participaților la ședință toate informațiile necesare privind procedura și competențele de emitere a actelor de reglementare”, a declarat prefectul județului Brăila, Iulian TIMOFEI.
La nivelul județului Brăila au fost identificate 27 de poduri și podețe care traversează cursuri de apă.