Echipa locală de sprijin în vederea integrării străinilor

Echipa locală de sprijin în vederea integrării străinilor

Prefectul județului Brăila, Iulian TIMOFEI a prezidat, astăzi, ședința Echipei locale de sprijin în vederea integrării străinilor care au dobândit protecție internațională sau un drept de ședere în România, precum și a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene, la nivelul județului Brăila.
În cadrul sedinței, Desire Emmanuel Bateck, reprezentantul biroului regional Galați al Agenţiei Organizației Națiunilor Unite (ONU) – UNHCR (Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați), a prezentat rolul ONU în ceea ce privește găsirea de soluții pe termen scurt și mediu pentru oamenii strămutați forțat, precum și coordonarea acțiunilor între instituțiile responsabile în ceea ce privește criza refugiaților.
”Apreciem în mod deosebit cooperarea cu această organizație, precum și sprijinul constant acordat de Reprezentanța în România, de-a lungul timpului, autorităților române de resort în dezvoltarea legislației naționale în domeniul azilului și migrației, pentru pregătirea personalului din cadrul structurilor de imigrări și poliției de frontieră, dar și din cadrul altor instituții cu atribuții în domeniu. Pentru România, politica în domeniul migrației și azilului este un subiect prioritar, căruia îi acordăm cea mai mare atenție. Criza umanitară generată de conflictul armat din Ucraina reprezintă o provocare importantă pentru toate statele implicate în acordarea de sprijin cetățenilor ucraineni care și-au părăsit țara. Colaborarea României cu UNHCR pe această problemă a fost foarte bună încă de la debutul crizei, împreună reușind să identificăm cele mai bune soluții pentru gestionarea acesteia”, a declarat prefectul județului Brăila, Iulian TIMOFEI, lansând invitația echipei UNHCR Galați de a participa la viitoarele ședințe ale Echipei de Lucru.
La rândul său, Desire Emmanuel Bateck a s-a arătat mulțumit de capacitatea de răspuns a autorităților locale, manifestată de la începutul crizei refugiaților din Ucraina, și și-a reiterat disponbilitatea de a oferi sprijin, în limita competențelor, atât instituțiilor și ONG-urilor locale, cât și ucrainenilor aflați pe teritoriul județelor din regiunea de dezvoltare din care facem parte. Pentru cei interesați, mai multe detalii și informații privind implicarea UNHCR, precum și datele de contact ale organizației, sunt disponibile pe pagina web www.unhcr.ro .
La ședință au participat reprezentanți din partea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Brăila, Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Brăila, Casei Județene de Asigurări de Sănătate Brăila, Biroului pentru Imigrări al Județului Brăila, Centrului Regional de Proceduri și Cazare a Solicitanților de Azil Galați, Inspectoratului Teritorial de Muncă Brăila, Primăriei Municipiului Brăila, Primăriei Orașului Ianca, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brăila, Consiliului Județean Brăila, precum și Centrului Regional Împotriva Traficului de Persoane Galați.