Situații de urgență

     La nivelul judeţelor și municipiului București se constituie, sub conducerea prefecţilor, comitete pentru situaţii de urgență. Comitetul este constituit prin ordinul prefectului, iar prefectul are calitatea de președinte al acestuia. Din comitet fac parte preşedintele consiliului judeţean/primarul general și de sector, şefi de servicii deconcentrate, descentralizate şi de gospodărie comunală şi alţi manageri ai unor instituţii şi societăţi comerciale de interes judeţean care îndeplinesc funcţii de sprijin în gestionarea situaţiilor de urgență, precum şi manageri ai agenţilor economici care, prin specificul activităţii, constituie factori de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă.

 

 • Temei legal format pdf;
 • Principalele atribuții format pdf;
 • Link-ul la Regulamentul de organizare și funcționare este disponibil aici;
 • Ordinul Prefectului nr. 17 din 19.01.2022 privind aprobarea „Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă la nivelul județului Brăila în anul 2022 format .pdf
 • Ordinul nr. 20/23.01.2015, privind aprobarea Regulamentului privind organizarea, atribuțiile și funcționarea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Brăila format pdf;
 • Ordinul nr.84/09.03.2016, privind actualizarea componenței secretariatului tehnic permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Brăila format pdf;
 • Ordinul nr.168/12.04.2022, privind actualizarea componenței grupurilor de suport tehnic, ale Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Brăila  format .pdf
 • Ordinul nr. 185/05.05.2022, privind actualizarea componenței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Brăila format .pdf
 • Ordinul nr. 225/06.06.2022, privind modificarea Ordinului Prefectului nr.185/05.05.2022 privind actualizarea componenței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Brăila format. pdf
 • Ordinul nr.190/06.05.2022, privind actualizarea componenței Nucleului de coordonare a vaccinării împotriva SARS-CoV-2 din cadrul Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției (C.J.C.C.I.) Brăila format .pdf
 • Hotararea nr.10/17.03.2020 format .pdf

 


 

Hotărâri adoptate de Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Brăila (2022):

 

 


 

  • Acte normative 
 • Ordin3245_1805_2020 Ordinul nr. 3245/1805/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților ın conditii de siguranță sanitară ın domeniul culturii;
 • Ordin_3032_721_2021 Ordinul nr. 3032/721/2021 pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului culturii și al ministrului sănătății nr. 3.245/1.805/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii
 • OMC_3186_1184_2021 ORDIN Nr. 3186/1184/2021 din 29 iunie 2021 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii nr. 3.245/1.805/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul culturii
 • O R D I N comun ME 5.338_2021 + MS 1.082_2021aprobare masuri organizare activitati scoli SARS-CoV-19 Ordinului ministrului educației și al ministrului sănătăţii nr. 5338/1082/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2
 • OMS_5338_2015_2021 – ORDINUL Nr. 5338/2015/2021 din 1 octombrie 2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

 


 

 • Hotarari CNSU si alte informatii utile le gasiti aici 

 

Nota: Hotărârile Comitetului Județean pentru Situatii de Urgenta vor fi postate pentru o perioada de 30 de zile pe site -ul Instituției Prefectului – Județul Brăila!!!


Ordine ale prefectului

2022

 • Ordinul Prefectului nr.229/09.06.2022 privind aprobarea Planului de masuri pentru prevenirea si atenuarea efectelor temperaturilor ridicate asupra populatiei la nivelul judetului Braila, pentru anul 2022 format. pdf

 

Nota: Ordinele prefectului vor fi postate pentru o perioada de 30 de zile pe site -ul Instituției Prefectului – Județul Brăila!!!


2022

 • Analiza activităţilor desfăşurate de către Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Brăila in anul 2021 format .pdf

 


Informații utile:

Mai mult despre semnificatia codurilor hidrometeorologice aici.

Administrația Natională de Meteorologie

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor