Situații de urgență

     La nivelul judeţelor și municipiului București se constituie, sub conducerea prefecţilor, comitete pentru situaţii de urgență. Comitetul este constituit prin ordinul prefectului, iar prefectul are calitatea de președinte al acestuia. Din comitet fac parte preşedintele consiliului judeţean/primarul general și de sector, şefi de servicii deconcentrate, descentralizate şi de gospodărie comunală şi alţi manageri ai unor instituţii şi societăţi comerciale de interes judeţean care îndeplinesc funcţii de sprijin în gestionarea situaţiilor de urgență, precum şi manageri ai agenţilor economici care, prin specificul activităţii, constituie factori de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă.

 

 • Temei legal format pdf;
 • Principalele atribuții format pdf;
 • Link-ul la Regulamentul de organizare și funcționare este disponibil aici;
 • Ordinul Prefectului nr. 32 din 22.01.2021 privind aprobarea „Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă la nivelul județului Brăila în anul 2021 format pdf format pdf
 • Ordinul nr. 20/23.01.2015, privind aprobarea Regulamentului privind organizarea, atribuțiile și funcționarea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Brăila format pdf;
 • Ordinul nr.84/09.03.2016, privind actualizarea componenței secretariatului tehnic permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Brăila format pdf;
 • Ordinul nr.280/22.07.2020, privind actualizarea componenței grupurilor de suport tehnic, ale Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Brăila  format .pdf;
 • Ordinul nr. 378/16.09.2021 privind actualizarea componenței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Brăila format .pdf
 • Hotararea nr.10/17.03.2020 format .pdf
 • Hotararea nr. 432/2021 format .pdf

 


INCIDENTA CUMULATIVA

Datele statistice privind nr.persoanelor cu domiciliul sau resedinta grupate pe UAT -uri in judetul Braila la data 17.09.2021 format .pdf

Datele statistice privind nr.persoanelor cu domiciliul sau resedinta grupate pe UAT -uri in judetul Braila la data 16.09.2021 format .pdf

Datele statistice privind nr.persoanelor cu domiciliul sau resedinta grupate pe UAT -uri in judetul Braila la data 15.09.2021 format .pdf

Datele statistice privind nr.persoanelor cu domiciliul sau resedinta grupate pe UAT -uri in judetul Braila la data 14.09.2021 format .pdf

Datele statistice privind nr.persoanelor cu domiciliul sau resedinta grupate pe UAT -uri in judetul Braila la data 13.09.2021 format .pdf

Datele statistice privind nr.persoanelor cu domiciliul sau resedinta grupate pe UAT -uri in judetul Braila la data 12.09.2021 format .pdf

Datele statistice privind nr.persoanelor cu domiciliul sau resedinta grupate pe UAT -uri in judetul Braila la data 11.09.2021 format .pdf

Datele statistice privind nr.persoanelor cu domiciliul sau resedinta grupate pe UAT -uri in judetul Braila la data 10.09.2021 format .pdf

Datele statistice privind nr.persoanelor cu domiciliul sau resedinta grupate pe UAT -uri in judetul Braila la data 09.09.2021 format .pdf

Datele statistice privind nr.persoanelor cu domiciliul sau resedinta grupate pe UAT -uri in judetul Braila la data 08.09.2021 format .pdf

Datele statistice privind nr.persoanelor cu domiciliul sau resedinta grupate pe UAT -uri in judetul Braila la data 07.09.2021 format .pdf

Datele statistice privind nr.persoanelor cu domiciliul sau resedinta grupate pe UAT -uri in judetul Braila la data 06.09.2021 format .pdf

Datele statistice privind nr.persoanelor cu domiciliul sau resedinta grupate pe UAT -uri in judetul Braila la data 05.09.2021 format .pdf

Datele statistice privind nr.persoanelor cu domiciliul sau resedinta grupate pe UAT -uri in judetul Braila la data 04.09.2021 format .pdf

Datele statistice privind nr.persoanelor cu domiciliul sau resedinta grupate pe UAT -uri in judetul Braila la data 03.09.2021 format .pdf

Datele statistice privind nr.persoanelor cu domiciliul sau resedinta grupate pe UAT -uri in judetul Braila la data 02.09.2021 format .pdf

Datele statistice privind nr.persoanelor cu domiciliul sau resedinta grupate pe UAT -uri in judetul Braila la data 01.09.2021 format .pdf

Datele statistice privind nr.persoanelor cu domiciliul sau resedinta grupate pe UAT -uri in judetul Braila la data 31.08.2021 format .pdf

Datele statistice privind nr.persoanelor cu domiciliul sau resedinta grupate pe UAT -uri in judetul Braila la data 30.08.2021 format .pdf

Datele statistice privind nr.persoanelor cu domiciliul sau resedinta grupate pe UAT -uri in judetul Braila la data 29.08.2021 format .pdf

Datele statistice privind nr.persoanelor cu domiciliul sau resedinta grupate pe UAT -uri in judetul Braila la data 28.08.2021 format .pdf

Datele statistice privind nr.persoanelor cu domiciliul sau resedinta grupate pe UAT -uri in judetul Braila la data 27.08.2021 format .pdf

Datele statistice privind nr.persoanelor cu domiciliul sau resedinta grupate pe UAT -uri in judetul Braila la data 26.08.2021 format .pdf

Datele statistice privind nr.persoanelor cu domiciliul sau resedinta grupate pe UAT -uri in judetul Braila la data 25.08.2021 format .pdf

Datele statistice privind nr.persoanelor cu domiciliul sau resedinta grupate pe UAT -uri in judetul Braila la data 24.08.2021 format .pdf

Datele statistice privind nr.persoanelor cu domiciliul sau resedinta grupate pe UAT -uri in judetul Braila la data 23.08.2021 format .pdf

Datele statistice privind nr.persoanelor cu domiciliul sau resedinta grupate pe UAT -uri in judetul Braila la data 22.08.2021 format .pdf

Datele statistice privind nr.persoanelor cu domiciliul sau resedinta grupate pe UAT -uri in judetul Braila la data 21.08.2021 format .pdf

Datele statistice privind nr.persoanelor cu domiciliul sau resedinta grupate pe UAT -uri in judetul Braila la data 20.08.2021 format .pdf

Datele statistice privind nr.persoanelor cu domiciliul sau resedinta grupate pe UAT -uri in judetul Braila la data 19.08.2021 format .pdf

Datele statistice privind nr.persoanelor cu domiciliul sau resedinta grupate pe UAT -uri in judetul Braila la data 18.08.2021 format .pdf

Datele statistice privind nr.persoanelor cu domiciliul sau resedinta grupate pe UAT -uri in judetul Braila la data 17.08.2021 format .pdf

Datele statistice privind nr.persoanelor cu domiciliul sau resedinta grupate pe UAT -uri in judetul Braila la data 16.08.2021 format .pdf

   • Acte normative
 • H.G. nr.531/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • HG531_2021_modificata   HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr. 531/2021 din 10 mai 2021privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, modificata si completata
 • H.G.550/2021  pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 531/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • OMS 699/67/2021 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, a triajului epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă;
 • Ordin3245_1805_2020 Ordinul nr. 3245/1805/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților ın conditii de siguranță sanitară ın domeniul culturii;
 • Ordin_3032_721_2021 Ordinul nr. 3032/721/2021 pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului culturii și al ministrului sănătății nr. 3.245/1.805/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii
 • HG580_2021 HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 580/2021 din 27 mai 2021 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 531/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
 • HG_636_09_06_2021 HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr. 636/2021 din 9 iunie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 iunie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
 • HG_636_cu_modificari HOTĂRÂRE Nr. 636/2021 din 9 iunie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 iunie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
 • HG_636_cu_modificari Hotararea Guvernului Nr. 636/2021 din 9 iunie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 iunie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
 • HG_730_2021 Hotararea Guvernului Nr. 730/2021 din 8 iulie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 iulie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
 • OMC_3186_1184_2021 ORDIN Nr. 3186/1184/2021 din 29 iunie 2021 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii nr. 3.245/1.805/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul culturii
 • OMS 1204_99_2021 ORDIN Nr. 1204/99/2021 din 9 iulie 2021 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, a triajului epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă
 • OMS_MAI_874_2020_cu modif si completari ORDIN Nr. 874/81/2020 din 22 mai 2020 privind instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, a triajului epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă

 


 

 • Hotarari CNSU
  • HOTĂRÂREA nr. 45 din 14.09.2020 privind propunerea prelungirii stării de alertă și a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 format .pdf
  • HOTĂRÂREA nr. 47 din 05.10.2020 aprobarea listei/zonelor de risc epidemiologic pentru care se instituie masura carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania din acestea si stabilirea unor masuri in domeniul sanatatii publice format .pdf
  •  HOTĂRÂREA nr. 50 din 26.10.2020, privind aprobarea listei țărilor/zonelor de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea și clarificarea unor aspecte referitoare la aplicarea prevederilor HG nr. 856 din 14.10.2020 privind prelungirii stării de alertă și a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 format .pdf  format .pdf
  • HOTĂRÂREA nr. 51 din 02.11.2020, privind aprobarea listei țărilor/zonelor de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea și modificarea valorii ratei de incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile de la care este obligatorie purtarea mastii de protectie in toate spatiile deschise format .pdf format .pdf
  • HOTĂRÂREA nr. 56 din 04.12.2020, privind aprobarea listei țărilor/zonelor de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea și stabilirea unor masuri suplimentare necesar a fi aplicate pentru in contextul pandemiei de COVID-19 format .pdf; format .pdf
  • HOTĂRÂREA nr. 57 din 07.12.2020, privind aprobarea prelungirii suspendarii activitatilor care impun prezenta fizica a prescolarilor si elevilor in unitatile de invatamant si continuarea activitatii didactice in sistem on-line format .pdf
  • HOTĂRÂREA nr. 58 din 10.12.2020, privind propunerea prelungirii starii de alerta si a masurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 format .pdf  Anexa 1 la HCNSU 58 v2 format .pdf Anexa 2 la HCNSU 58 format .pdf

 

Nota: Hotărârile Comitetului Județean pentru Situatii de Urgenta vor fi postate pentru o perioada de 30 de zile pe site -ul Instituției Prefectului – Județul Brăila!!!


Ordine ale prefectului

2021

 • Ordinul Prefectului nr.274 din 28.06.2020 privind aprobarea Planului de masuri pentru prevenirea si atenuarea efectelor temperaturilor ridicate asupra populatiei la nivelul judetului Braila, pentru anul 2021 format .pdf

 

2020

 • Ordinul Prefectului nr.257 din 01.07.2020 privind aprobarea Planului de masuri pentru prevenirea si atenuarea efectelor temperaturilor ridicate asupra populatiei la nivelul judetului Braila, pentru anul 2020 format .pdf
 • Ordinul Prefectului nr. 262/03.07.2020 privind constituirea Grupei operative de actiune pentru gestionarea pandemiei de COVID – 19 la nivelul judetului Braila format .pdf

Nota: Ordinele prefectului vor fi postate pentru o perioada de 30 de zile pe site -ul Instituției Prefectului – Județul Brăila!!!


Informații utile:

Mai mult despre semnificatia codurilor hidrometeorologice aici.

Administrația Natională de Meteorologie

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor