Organizare

1.  Link-ul la Regulamentul de organizare și funcționare este disponibil  aici;
2.  Organigrama și Diagrama de relații  format pdf  format pdf ;
3. Regulamentul intern este disponibil aici;

 

Carieră 

Anunțuri:

a) Instituția Prefectului-Județul Brăila organizează, în data de 15.05.2019, concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante corespunzătoare următoarelor funcții publice de execuție: consilier juridic, clasa I, grad profesional superior (Compartiment Controlul Legalitații și a Aplicării Actelor Normative) și consilier, clasa I, grad profesional superior (Compartiment Informatic)  format pdf

  • Descărcarea formularului de înscriere, în format editabil, este disponibilă  aici;
  • Rezultatul selecției dosarelor depuse pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcției publice de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului Controlul Legalitații și a Aplicării Actelor Normative, este disponibil aici
  • Rezultatul selecției dosarelor depuse pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului Informatic, este disponibil aici.
  • Rezultatul la proba suplimentară pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului Informatic, este disponibil aici.
  • Rezultatul la proba scrisă pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului Informatic, este disponibil aici.
  • Rezultatul la proba scrisă pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcției publice de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului Controlul Legalitații și a Aplicării Actelor Normative, este disponibil aici.
  • Rezultatul la interviul pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcției publice de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului Controlul Legalitații și a Aplicării Actelor Normative, este disponibil aici.
  • Centralizatorul nominal privind rezultatul final al concursului pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului Informatic, este disponibil aici.
  • Centralizatorul nominal privind rezultatul final al concursului pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcției publice de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului Controlul Legalitații și a Aplicării Actelor Normative, este disponibil aici.

b) Instituția Prefectului-Județul Brăila organizează, în data de 20.05.2019, concurs de recrutare pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent (Compartiment Structura de Securitate) format pdf

  • Descărcarea formularului de înscriere, în format editabil, este disponibilă  aici;
  • Rezultatul selecției dosarelor depuse pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Compartimentului Structura de Securitate, este disponibil aici.
  • Rezultatul la proba scrisă pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Compartimentului Structura de Securitate, este disponibil aici.
  • Rezultatul la interviul pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Compartimentului Structura de Securitate, este disponibil aici.
  • Rezultatul contestației la proba de interviu pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Compartimentului Structura de Securitate, este disponibil aici.
  • Centralizatorul nominal privind rezultatul final al concursului pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Compartimentului Structura de Securitate, este disponibil aici.