Organizare

1.  Link-ul la Regulamentul de organizare și funcționare este disponibil  aici;
2.  Organigrama și Diagrama de relații  format pdf  format pdf ;
3. Regulamentul intern este disponibil aici;

 

Carieră 

1. Anunț: Instituția Prefectului-Județul Brăila organizează, în data de 27.11.2018, examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, la  Compartimentul Resurse Umane şi Salarizare din cadrul Serviciului Financiar-contabilitate, Resurse Umane, Achiziții Publice și Administrativ format pdf;

  • Descărcarea formularului de înscriere, în format editabil, este disponibilă  aici;
  • Rezultatul selecției dosarului de înscriere la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut format pdf;
  • Rezultatul obținut la proba scrisă pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut format pdf;
  • Rezultatul obținut la proba de interviu pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut format pdf;
  • Rezultatul final obținut la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut format pdf.

2. Anunț: Instituția Prefectului-Județul Brăila organizează, în data de 05.12.2018, concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice teritoriale de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Serviciului Controlul Legalitații, a Aplicării Actelor Normative și Contencios Administrativ, Compartiment Contencios Administrativ  format pdf;

  • Descărcarea formularului de înscriere, în format editabil, este disponibilă  aici;
  • Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea postului vacant aferent funcției publice de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, la Serviciul Controlul Legalitații, a Aplicării Actelor Normative și Contencios Administrativ, Compartiment Contencios Administrativ format pdf;
  • Rezultatul obținut la proba scrisă a concursului pentru ocuparea postului vacant aferent funcției publice de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, la Serviciul Controlul Legalitații, a Aplicării Actelor Normative și Contencios Administrativ, Compartiment Contencios Administrativ format pdf;
  • Centralizator nominal privind rezultatele finale la concursul pentru ocuparea postului vacant aferent funcției publice de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, la Serviciul Controlul Legalitații, a Aplicării Actelor Normative și Contencios Administrativ, Compartiment Contencios Administrativ format pdf.