Comitetul consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice

 

  • Principalele atribuții – format pdf ;
  • Ordinul nr.210/19.05.2022 privind actualizarea Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice al judeţului Brăila format. pdf
  • Regulamentul de organizare și funcționare al Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice al judeţului Brăila  format. pdf.

ORDINEA DE ZI
a şedinţei Comitetului consultativ de dialog civic
pentru problemele persoanelor vârstnice al judeţului Brăila
din 27.09.2022, ora 10.00, Sala Rondă a Palatului Administrativ

 

1. Acțiunile ce vor fi întreprinse de autoritățile publice locale și organizațiile pensionarilor din județul Brăila, cu ocazia zilei de 1 octombrie – Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice – format .pdf; format .pdf; format .pdf; format .pdf

2. Îngrijirile la domiciliu – modalitatea de accesare a serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu 2022 și obținerea de dispozitive medicale – format .pdf

3. Diverse.