Comitetul consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice

 

  • Principalele atribuții – format pdf ;
  • Ordinul nr.210/19.05.2022 privind actualizarea Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice al judeţului Brăila format. pdf
  • Regulamentul de organizare și funcționare al Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice al judeţului Brăila  format. pdf.

ORDINEA DE ZI
a şedinţei Comitetului consultativ de dialog civic
pentru problemele persoanelor vârstnice al judeţului Brăila
din 24.05.2022, ora 10.00, Sala Mare a Palatului Administrativ

 

1. ”Ziua Victimelor Deportării în Timpul Regimului Comunist” format. pdf

2. Contractarea serviciilor medicale pentru anul 2022, modificări Contract-Cadru și Norme de aplicare format. pdf

3. Diverse.