Comisia de dialog social

 

  • Temei legal format pdf ;
  • Link-ul la Ordinul privind actualizarea componenței Comisiei de Dialog Social a județului Brăila este disponibil aici
  • Link-ul la Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de Dialog Social a județului Brăila este disponibil aici.

ORDINEA DE ZI

a şedinţei Comisiei de Dialog Social a judeţului Brăila

din data 28.09.2021, ora 12.00, Sala Mare a Palatului Administrativ

   

  1. Informare privind stadiul implementării Strategiei pentru dezvoltarea învățământului profesional și tehnic în județul Brăila, an școlar 2020-2021; format pdf
  2. Informare cu privire la situația autorizării unităților de învățământ din cele 44 unități administrativ teritoriale din județul Brăila; format pdf
  3. Verificarea activității Comitetelor de Sănătate și Securitate în Muncă de la nivelul angajatorilor de pe raza județului Brăila, cu privire la măsurile adoptate pentru reducerea influenței factorilor de risc asupra sănătății lucrătorilor. Verificarea măsurilor concrete adoptate de angajatori în legătură directă cu factorii de risc existenți la locurile de muncă proprii, pe ultimii 5 ani. Monitorizarea continuă și raportarea rezultatelor verificărilor; format pdf
  4. Diverse format .pdf.