Comisia de dialog social

 

  • Temei legal  format pdf ;
  • Ordinul nr. 209/19.05.2022 privind actualizarea componenței Comisiei de Dialog Social a județului Brăila format. pdf
  • Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de Dialog Social a județului Brăila format .pdf.

ORDINEA DE ZI
a şedinţei Comisiei de Dialog Social a judeţului Brăila
din data 27.09.2022, ora 11.00, Sala Rondă a Palatului Administrativ

 

1. Informare privind stadiul implementării Strategiei pentru dezvoltarea învățământului profesional și tehnic în județul Brăila – format .pdf

2. Bune practici de securitate cibernetică – format .pdf

3. Diverse.