Comisia de dialog social

 

  • Temei legal format pdf ;
  • Ordinul nr. 209/19.05.2022 privind actualizarea componenței Comisiei de Dialog Social a județului Brăila format. pdf
  • Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de Dialog Social a județului Brăila format .pdf.

ORDINEA DE ZI
a şedinţei Comisiei de Dialog Social a judeţului Brăila
din data 24.05.2022, ora 11.00, Sala Mare a Palatului Administrativ

1. Gestionarea sistemului de asigurări pentru accidentele de muncă și boli profesionale la nivelul județului Brăila format. pdf

2. Prezentarea “Programului Național de Suport pentru Copii” în contextul pandemiei COVID 19 format. pdf

3. Diverse.