Comisia de dialog social

 

  • Temei legal format pdf ;
  • Link-ul la Ordinul privind actualizarea componenței Comisiei de Dialog Social a județului Brăila este disponibil aici
  • Link-ul la Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de Dialog Social a județului Brăila este disponibil aici.

ORDINEA DE ZI

a şedinţei Comisiei de Dialog Social a judeţului Brăila

din data 27.07.2021, ora 11.00, Sala Mare a Palatului Administrativ

  

  1. Informare cu privire la implementarea planului de măsuri al I.S.J. Brăila privind incluziunea cetățenilor români aparținând minorității rome format .pdf
  2. Informare asupra acțiunilor de control privind prevenirea expunerii lucrătorilor la riscul de infectare cu COVID – 19 format .pdf
  3. Diverse.