COMUNICAT DE PRESĂ NR. 38/06.09.2022 – Referitor: Programul pentru școli al României în perioada 2017 – 2023

În conformitate cu prevederile art. 18 alin. 3 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 640 din 7 septembrie 2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018, vă comunicăm informații privind implementarea la nivel local a Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023, care se derulează în municipiul și județul Brăila în anul școlar 2022 – 2023, după cum urmează:

furnizarea și distribuția de lapte și produse lactate se va derula conform Acordului cadru nr. 2 din 06.01.2022 privind furnizarea și distribuția de lapte și produse lactate pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat autorizat/acreditat, precum și pentru preșcolarii din grădinițele de stat și particulare acreditate cu program normal de 4 ore, din municipiul și județul Brăila, în anii școlari 2021-2022, 2022-2023 și a Contractului subsecvent nr. 268 din 02.09.2022, încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială – Județul Brăila, prin Consiliul Județean Brăila și SC Alpiline SRL Brăila;
furnizarea și distribuția de fructe (mere) se va derula conform Acordului cadru nr. 3 din 06.01.2022 privind furnizarea și distribuția de fructe (mere) pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat autorizat/acreditat, precum și pentru preșcolarii din grădinițele de stat și particulare acreditate cu program normal de 4 ore, din municipiul și județul Brăila, în anii școlari 2021-2022, 2022-2023 și a Contractului subsecvent nr. 269 din 02.09.2022, încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială – Județul Brăila, prin Consiliul Județean Brăila și Asocierea SC ALPILINE SRL Brăila (Lider de asociere)+SC POL FRUCT SRL Fântânele Prahova (Asociat);
furnizarea și distribuția de produse de panificație se va derula conform Acordului cadru nr. 48 din 07.03.2022 privind furnizarea și distribuția de produse de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat autorizat/acreditat, precum și pentru preșcolarii din grădinițele de stat și particulare acreditate cu program normal de 4 ore, din municipiul și județul Brăila, în anii școlari 2021-2022, 2022-2023 și a Contractului subsecvent nr. 267 din 02.09.2022, încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială – Județul Brăila, prin Consiliul Județean Brăila și Asocierea SC Alpiline SRL Brăila(lider de asociere) – SC Patisgal SRL Galați – SC Velrom SRL Târgoviște.
Pe parcursul unei săptămâni, unui elev/preșcolar i se acordă gratuit 2 porții de fructe, 2 porții de lapte, o porție produse lactate (iaurt) și 5 porții de produse de panificație, cu încadrare în bugetul stabilit în H.G. nr. 1007 din 10.08.2022, privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023, pentru anul școlar 2022-2023.
Numărul total de beneficiari, elevi din învățământul primar și gimnazial de stat și privat autorizat/acreditat, precum și preșcolari din grădinițele de stat și particulare acreditate cu program normal de 4 ore, din municipiul și județul Brăila, în anul școlar 2021-2022 este de 26.149, conform situației transmise de Inspectoratul Școlar Județean Brăila.
Referitor la Măsurile educative ce însoțesc distribuția de lapte, produse lactate și mere, la nivelul municipiului și județului Brăila se va implementa – promovarea în cadrul orelor de „Educație pentru sănătate” a unui stil de viață sănătos, în scopul încurajării consumului de lapte, produse lactate și fructe proaspete.