Comunicat de presă nr. 32 / 19.07.2023 Referitor la Controale efectuate în centrele rezidențiale

La nivelul județului Brăila, în perioada 10 – 16 iulie 2023, au fost controlate un număr de 58 centre rezidențiale publice și private destinate persoanelor vârstnice, persoanelor adulte cu dizabilități și copiilor, conform unei planificări pe zone realizată împreună cu Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Brăila.

Inițial au fost incluse în planificare, conform bazei de date a AJPIS Brăila, un număr de 52 de stabilimente, dar, pe parcursul controalelor, s-a impus verificarea separată a tuturor locațiilor, în funcție de domeniul de activitate al centrelor și al autorizațiilor emise pentru fiecare punct de lucru în parte. S-a ajuns astfel la un număr de 57 de locații aflate în evidențele AJPIS, la care se adaugă un centru de cazare depistat că funcționa fără licență și autorizație.

Menționăm că baza de date privind evidența centrelor rezidențiale de pe raza județului a fost pusă la dispoziție și actualizată zilnic de către AJPIS Brăila, instituție care are atribuții în acest sens.

De asemenea, important de precizat că rolul Instituției Prefectului a fost acela de coordonare a activităților, în timp ce responsabilitatea controlului a revenit fiecărei instituții abilitate și cooptate în cadrul acestei acțiuni.

Din totalul de 58 de centre verificate în perioada analizată, 17 sunt centre private (inclusiv cel închis), iar 41 sunt centre publice (dintre care 30 sunt apartamente sau căsuțe de timp familial).

De asemenea, din totalul de 58 de centre verificate (1.306 persoane rezidente),

 • 31 sunt centre pentru copii (199 persoane rezidente),
 • 15 – centre persoane vârstnice (752 persoane rezidente),
 • 6 – centre pentru persoane cu dizabilități (178 persoane rezidente),
 • 5 – centre pentru alte persoane dependente – altele decât vârstnici și persoane cu dizabilități (136 persoane rezidente),
 • 1 centru neautorizat (41 persoane rezidente).

Dat fiind numărul mare al acestor furnizori de servicii sociale, au fost constituite 2 echipe (a câte 10 inspectori) care au intervenit, fiecare instituție realizând controlul în baza legislației și a procedurilor proprii.

Controalele au fost efectuate de inspectori din cadrul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială, Direcției de Sănătate Publică, Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Brăila, Inspectoratului Teritorial de Muncă Brăila, Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Dunărea” al județului Brăila, Inspectoratului de Poliție Județean Brăila, precum și din cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Brăila.

În total, au fost aplicate 143 de sancțiuni, dintre care:

 • în prima zi au fost aplicate amenzi în cuantum de 297.500 lei,
 • în ziua a II-a amenzile aplicate au fost în cuantum de 108.600 lei,
 • ziua a III-a – amenzi în cuantum de 68.000 lei,
 • ziua IV-a – amenzi în cuantum de 48.000
 • ziua a V-a – amenzi în cuantum de 17.400 lei.

Principalele nereguli constatate pe timpul controalelor efectuate la centrele verificate

 • depășirea capacității aprobate în baza licenței (Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane vârstnice Sfânta Maria – Fundația Eurosperanța)
 • angajatorul nu face dovada acordării echipamentului de protecție; nu face dovada autorizării electricianului de întreținere (Cămin pentru persoane vârstnice Veneția)
 • zona de cazare parțial nereabilitată, calorifere cu vopsea exfoliată și urme de rugină, suport pentru duș oxidat cu urme de rugină (Căminul pentru persoane vârstnice Aur – Asociația Raayn&Dar&Lyl)
 • evidență incorectă privind programul de lucru, neplata sporului de noapte, număr redus de angajați de specialitate (Centrul de îngrijire pentru persoane vârstnice Grande Center Senior)
 • produse și proceduri nesigure (legume congelate fără elemente de identificare și caracterizare, fără data limită de consum precum și produse cu data limită de consum depășită (Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice Sfântul Dumitru);
 • ușa unor saloane nu asigură evacuarea pacientului cu patul (Centrul de îngrijire și asistență persoane vârstnice Făurei)
 • existența unui frigider cu rafturile congelatorului deteriorate (Apartamentul de tip familial Brândușa)
 • spații care necesită igienizare (văruire) (Apartamentul de tip familial Anemona)

În cazul majorității centrelor verificate au fost depistate și nereguli precum:

 • lipsa substanțelor dezinfectante în unitate, a cursurilor de igienă pentru personalul angajat, lipsa contract DDD (dezinfecție, dezinsecție și deratizare), a fișelor individuale de instructaj în domeniul situațiilor de urgență ale angajaților, precum și lipsa verificărilor metrologice la cântare.
 • lipsuri în gestionarea corespunzătoare a deșeurilor periculoase
 • mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor (stingătoarele) nu sunt verificate, având termenele de valabilitate ale încărcăturilor expirate

Probleme depistate la Centrul rezidențial pentru vârstnici (privat) “Casa Bunicii”-Asociația Speranța 2015, în cazul căruia s-a dispus închiderea locației din cauza lipsei licenței de funcționare:

 1. AJPIS a consemnat că centrul respectiv nu are licență de funcționare, nu are suficient personal de specialitate, nu există fișă de monitorizare pentru recuperare/reabilitare beneficiari, sunt încălcate standardele de cazare.

Amendă în valoare de 20.000 lei

 1. ITM a consemnat că angajatorul nu a finalizat semnalizarea riscurilor profesionale și nu a finalizat identificarea riscurilor biologice la care sunt supuși lucrătorii, motiv pentru care a aplicat 2 avertismente.
 2. DSVSA a consemnat că manipularea produselor alimentare se făcea cu încălcarea normelor sanitar veterinare și pentru siguranța alimentelor, că nu a fost încheiat un contract cu unitate specializată pentru preluarea subproduselor nedestinate consumului uman și pentru acțiunile DDD (dezinfecție, dezinsecție și deratizare), motiv pentru care a aplicat o amendă în valoare de 2.000 lei;
 3. Comisariatul Județean Protecția Consumatorului – Neafișarea CUI, denumire Centru și program de funcționare, motiv pentru care a aplicat un avertisment.
 4. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dunărea Brăila a consemnat în actul de control că operatorul nu a obținut autorizația de securitate la incendiu la darea in folosință a clădirii cu destinația de îngrijire a bătrânilor în urma schimbării destinației, nefiind astfel certificate și realizate măsurile de securitate la incendiu specifice acestei categorii de obiectiv; clădirea nu a fost echipată cu instalație de detectare, semnalizare și alarmare incendiu; nu se asigura păstrarea liberă a căilor de evacuare pe traseul acestora fiind amplasate obiecte ce îngreunează evacuarea; nu se respectă gabaritul minim liber pentru asigurarea evacuării persoanelor nedeplasabile; nu sunt afișate planurile de evacuare a persoanelor în caz de incendiu pe partea interioară a ușilor în încăperile destinate cazării; nu se asigura accesul autospecialelor de intervenție pe cel puțin 2 fațade, motiv pentru care a aplicat o amendă de 50.000 lei și 8 avertismente.
 5. Direcția de Sănătate Publică Brăila a constatat că unitatea funcționează fără Autorizație Sanitară de Funcționare, precum și că nu au fost efectuate operațiunile de dezinsecție-deratizare, motiv pentru care a aplicat o amendă de 54.000 lei.

Inspectoratul de Poliție Județean Brăila a întocmit, în acest caz, dosar penal pentru exercitarea fără drept a unei activități și obținerea ilegală de fonduri.

Dintre cele 41 de persoane care erau cazate în acest centru, 23 au fost transferate către o altă locație care își desfășoară activitatea cu autorizație de funcționare și care dispune de capacitatea necesară, iar restul de 18 au fost relocate într-o unitate spitalicească din municipiu pentru a fi evaluate din punct de vedere medical, inclusiv psihiatric, precum și pentru a beneficia de îngrijire specifică în perioada imediat următoare. S-a luat legătura cu aparținătorii sau tutorii tuturor acestor persoane. Au fost purtate discuții pentru ca o parte dintre cele 18 persoane să fie transferate către unități acreditate și licențiate din localitățile de domiciliu (București, Galați, Iași), procedură ce se va realiza în perioada următoare. Cei care nu au aparținători sau tutori, vor fi mutați în centre din municipiu și județul Brăila.

” Activitatea de control în ce privește verificarea acestor centre rezidențiale a ajuns la final. Am decis ca, pe toată durata mandatului meu, comisia să funcționeze în continuare, ceea ce înseamnă că nu se vor opri controalele, și vom da curs și viitoarelor sesizări ce vizează activitatea centrelor rezidențiale. Lunar voi convoca ședințe de lucru cu reprezentanții instituțiilor de control pentru a analiza cu atenție cum sunt soluționate sau remediate problemele semnalate sau depistate legat de activitatea centrelor rezidențiale. Vom monitoriza modul de punere în practică a măsurilor dispuse de fiecare instituție care a efectuat controale la aceste centre. În urma verificărilor și controalelor efectuate în această perioadă s-a constatat și necesitatea unor modificări legislative. Vom analiza cu atenție și acest aspect urmând a înainta astfel de propuneri către Guvern acolo unde se va impune.   

Viața și sănătatea oamenilor este mai presus de orice! Îndemn cetățenii, care au cunoștință de posibile nereguli existente în cadrul acestor centre rezidențiale, să se adreseze Instituției Prefectului”, a declarat reprezentantul Guvernului în teritoriu, Iulian TIMOFEI.