Comunicat de presă nr. 21/19.06.2024 Referitor la – Audiențe acordate de Avocatul Poporului la sediul Prefecturii Brăila

Reprezentanții Biroului Teritorial Galaţi al instituţiei Avocatul Poporului acordă audienţe cetățenilor din județul Brăila, în municipiul Brăila, joi, 20 iunie 2024, la sediul Instituţiei Prefectului – Județul Brăila, începând cu ora 8.30.

Pentru operativitate, persoanele interesate sunt rugate să se prezinte cu o petiţie din care să rezulte pe scurt problemele cu care se confruntă şi documente justificative, în copie.

Instituţia Avocatul Poporului este o autoritate publică autonomă şi independentă care are drept scop apărarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice în raporturile acestora cu autorităţile publice. Avocatului Poporului i se poate adresa orice persoană, printr-o petiţie, dacă apreciază că i s-au încălcat drepturile garantate de Constituţie prin acte şi fapte administrative ale autorităților publice. Petiția se poate trimite prin  poştă, prin e-mail sau se poate depune personal în cadrul audienţelor.

IMPORTANT!  Informaţii suplimentare privind acordarea audienţelor şi condiţiile înscrierii pot fi obţinute la telefon 0236.32.00.10, cel mai târziu până miercuri, 19 iunie 2024.

Petiţiile adresate Avocatului Poporului se soluționează gratuit.