COMUNICAT DE PRESĂ nr. 19/10.05.2022   Referitor la: Campania ”Curățăm România”

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL BRĂILA

COMUNICAT DE PRESĂ nr. 19/10.05.2022

 

Referitor la: Campania ”Curățăm România”

 

        Campania ”Curățăm România” se prelungește până la sfârșitul lunii mai, a anunțat Agenția pentru Protecția Mediului Brăila.  În cazul județului nostru, până în prezent, la acest demers s-au înscris 34 de UAT-uri de pe raza cărora au fost colectate circa 16 tone de deșeuri.

        Proiectul ”Curățăm România ” implică reprezentanți ai autorităților publice locale cu scopul de a identifica și igieniza zonele cu probleme de pe raza unităților administrativ teritoriale. Este o campanie care se adresează tuturor românilor, de la copii, la cei maturi, din toate gospodăriile și din toate colțurile țării. Obiectivul acestei campanii este educarea comunităților și îmbunătățirea nivelul de trai al populației.

Acțiuni Curățăm România – UAT-uri județul Brăila

 

Nr. Crt. UAT Acțiunea/Locație Data Rezultate

(cantități/ nr participanți)

1 Zăvoaia 1. Ecologizare zona fosta cărămidărie Zăvoaia

2. Ecologizare zona fostul CAP Dudescu

14-20.04.2022 250 kg / 40 persoane

200 kg/40 persoane

2 Movila Miresii 1. Zona de N a Lacului Sărat

2. Zona de S a lacului Lutul Alb

2-6.05. 2022

9-13.05.2022

 
3 Râmnicelu Activități de ecologizare în parteneriat cu Școala Gimnazială Râmnicelu:

1. Sat Râmnicelu (zona câmp, gospodării)

2. Sat Constantinești (zona câmp, gospodării)

3. Sate Mihail Kogălniceanu și Boarca (zona câmp, gospodării)

27-29.04.2022

 

 

 

1500kg /60 participanți
4 Ciocile Ecologizare periferia și pășunea localității Ciocile 10-15.05.2022  
5 Frecăței 1.”O comună fără gunoaie” , parteneriat cu Școala Gimnazială Frecăței – colectare deșeuri reciclabile  în localitatea Frecăței

2.  Colectare deșeuri reciclabile  în comuna Frecăței cu voluntari din instituțiile publice locale și alți voluntari

14.04.2022

28.04.2022

220kg reciclabile/ 110 elevi
6 Gemenele 1. Ecologizare zona canal desecare str. Stadionului – cu angajați ai UAT

2. Ecologizare zona adiacenta DJ221 – pășunea comunală – cu angajați ai UAT și elevi ai Școlii Gimnaziale Gemenele

14.04.2022

15.04.2022

600 kg
7 Bordei Verde 1. Colectarea selectivă a deșeurilor de pe acostamentul drumului DC12 Bordei Verde – C-tin Gabrielescu

2. Acțiuni de curățenie/colectare selectivă a deșeurilor reciclabile în jurul școlilor și pe străzile principale ale localităților Bordei Verde, Lișcoteanca, C-tin Gabrielescu – cu voluntari elevi de la școlile din localitățile menționate

15.04.2022

3.05.2022

 

100kg PET,

40kg hârtie,

10kg metal

8 Chiscani Ecologizare zona dig-mal a fluviului Dunărea

Ecologizare în jurul lacurilor în stațiunea Lacu Sărat

Zona câmp sat Lacu Sărat

Zona câmp km10

Zona digurilor sat Vărsătură

Zona pădurilor limitrofe DC8

15.04.2022

29.04.2022

100kg plastic,

50kg sticlă,

20kg metal/

angajați UAT și SGA (acțiune pe malul Dunării)

9 Măxineni 1. Pădure Lunca Siretului Inferior

2. Pădure Lunca Buzăului Inferior

3. Canale și diguri

4. Cursuri de apă Siret și Buzău

5. Amenajarea piscicolă

6. Zona inundabilă Siret și Buzău

7. Parcuri

8. Cimitire

9. Alte depozitări accidentale pe raza comunei

2.05.2022

2.05.2022

2.05.2022

2.05.2022

3.05.2022

3.05.2022

3.05.2022

3.05.2022

3.05.2022

 

 
10 Tufești Ecologizare pe marginea drumurilor DC16 și DJ212 în parteneriat cu Școala Gimnazială Tufești 15.04.2022 1050 kg

50 de elevi

11 Mărașu Ecologizare pe zona de protecție a malului Dunării (dig-mal):

1. Mărașu-Băndoiu

2. Mărașu-Măgureni

3. Măgureni-Plopi

4. Țăcău-Băndoiu

Curățare alte zone:

5. Canalele de desecare

 

 

6. Gospodării părăsite/nelocuite

4-8.04.2022

14-15.04.2022

18.04.2022

26-27.04.2022

27-28.04.2022

29.04.2022

300kg PET,

500kg sticlă,

400kg hârtie

(angajați UAT și elevi)

 

 

150kg PET,

100kg sticlă, 50kg hârtie (11 participanți)

12 Vădeni 1.   Ecologizare drumul DC5 – sat Pietroiu – angajații primăriei

2.   Ecologizare drumul DC10 – sat Vădeni – angajații primăriei

3.   Curățenie/colectare selectivă deșeuri în jurul Școlii Gimnaziale Baldovinești, Parohiei Baldovinești și Casa Memorială ”Moș Dumitru” – angajații primăriei

4.   Curățenie/colectare selectivă deșeuri în zona căii ferate – loc. Vădeni – cu elevi de la Școala Gimnazială Vădeni

18.04.2022

19.04.2022

27.04.2022

3.05.2022

110 kg deșeuri reciclabile/ 8 persoane

30kg/5 persoane

13 Surdila-Găiseanca 1. Ecologizare zona fosta platformă de gunoi a comunei – angajații primăriei

2. Ecologizare parcuri de joacă – cu elevii Școlii Gimnaziale Surdila Găiseanca

19.04.2022

3.05.2022

1000kg reciclabile
14 Siliștea Zona dig râul Siret – sat Cotu-Lung -sat Cotu-Mihalea 2-3.05.2022  
15 Dudești 1. Curățenie în interiorul localității Dudești

2. Curățenie în interiorul localității Tătaru

3. Curățenie în zona periferică de nord a localității Dudești

4. Curățenie în zona periferică de vest a localității Dudești

5. Curățenie în zona periferică de sud a localității Tătaru

6 . Curățenie în zona periferică de est a localității Tătaru

18.04.2022

19.04.2022

20-21.04.2022

22-23.04.2022

26-27.04.2022

28-29.04.2022

100 kg reciclabile, 250 deșeuri menajere, participanți elevi, angajați UAT
16 Traian Curățenie pe marginea DJ255A și drumurile comunale– cu Școala Gimnazială Traian 04.2022  
17 Grădiștea Curățenie pe malul râului Buzău pe raza UAT Grădiștea 18-20.04.2022  
18 Victoria 1. Ecologizare DJ211B Bărăganul-Victoria – Mihai Bravu

2. Ecologizare canal desecare din estul localității Victoria

3. Ecologizare drum adiacent în vestul loc. Victoria

4. Ecologizare canal desecare în sudul loc. Victoria

5. Ecologizare lunca din estul loc. Mihai Bravu

6. Ecologizare drum adiacent din nordul loc. Victoria

7. Ecologizare drum adiacent din sudul loc. Mihai Bravu

11-13.04.2022

13-15.04.2022

18-20.04.2022

19-20.04.2022

26-28.04.2022

29-30.04.2022

2-4.05.2022

 
19 Vișani 1. Ecologizare DJ203A Vișani-Câineni Băi

2. Ecologizare zona stadionului Voința Vișani și canal irigații

3. Ecologizare DJ203T Vișani-Jirlău

4. Ecologizare zona podului peste râul Buzău

14.04.2022

18.04.2022

19.04.2022

3.05.2022

15 saci

10 saci

 

14 saci

 

20 Surdila Greci 1. Ecologizare aliniament DN2B – angajații Primăriei

 

2. Ecologizare albia pârâu Buzoiel – cu elevii Școlii Gimnaziale Surdila Greci

20.04.2022

4.05.2022

60 kg PET, 80kg hârtie,

70kg sticlă

21 Roșiori Ecologizare în parcul comunal, în pădurea din nordul localității și la marginea satelor Florica, Pribeagu și Colțea 5-6.05.2022  
22 Tudor Vladimirescu Curățenie la periferia localității Tudor Vladimirescu 12-15.04.2022 7 participanți
23 Romanu 1. Ecologizare pe raza comnei Romanu

 

2. Ecologizare pe raza satului Oancea

18.04.2022 și 28.04.2022

19.04.2022

 
24 Galbenu 1.   Întreținerea islazului comunal

2.   Curățenie cursul de apă Valea Boului

3.   Acțiuni de ecologizare în satele comunei Galbenu – cu elevi ai Școlii Gimnaziale Galbenu și ai Școlii Gimnaziale Drogu

4.   Curățenie în cimitire

5.   Curățirea zonelor civice centrale ale localităților

6.   Curățirea parcurilor comunei – cu elevii școlilor din comună

7.   Curățenie pe acostamentul drumurilor comunale și județene

8.   Întreținerea șanțurilor de scurgere a apei din localități

6-8.04.2022

11-13.04.2022

13-14.04.2022

19-21.04.2022

26-28.04.2022

29.04.2022

2-3.05.2022

4.05.2022

2000 kg (1850 kg material aluvionar + 150 kg reciclabile)

 

500 kg

25 Unirea 1. Salubrizarea împrejurimilor loc. Valea Cânepii

2. Salubrizarea împrejurimilor loc. Unirea

3. Ecologizarea imobilelor abandonate din loc. Valea Cânepii

4. Ecologizarea imobilelor abandonate din loc. Unirea

 

19.04.2022

20.04.2022

27.04.2022

28.04.2022

100 kg deșeuri reciclabile din extravilan Unirea (canal desecare) – 20.04.2022

500 kg deșeuri din intravilan Valea Cânepii

26 Gropeni 1. Ecologizare canal aducțiune apă – str. Unirii și str. Aurel Vlaicu

2. Ecologizare zonă Tarla 80

3. Ecologizare zona dig fluviul Dunărea

28.04.2022

28-30.04.2022

28-30.04.2022

 
27 Stăncuța 1.   Igienizare zona mal Dunăre km 219 – cu elevi de la școlile gimnaziale Stăncuța și Cuza Vodă

2.   Igienizare curs Călmățui

3.   Igienizare zona centru localitatea Stanca și canale apă pluvială

12.04.2022

13.04.2022

14.04.2022

120kg plastic

300kgvegetale

64kg plastic

180 kg vegetale

110kg plastic 250kg vegetale

28 Jirlău 1. Colectare deșeuri de pe domeniul public (străzi, trotuare, parcuri)

2. Igienizarea fântânilor și a spațiilor verzi

3. Informarea cetățenilor privind colectarea selectivă a deșeurilor

14-20.04.2022  
29 Tichilești Activități de ecologizare cu angajați UAT, elevi și alți voluntari în zonele neacoperite de operatorul de salubritate 21.04.-4.05.2022  
30 Mircea Vodă Activități de ecologizare cu angajați UAT și voluntari 19-20.04.2022  
31 Viziru Curățare și întreținere spații verzi localitățile Viziru și Lanurile 4-20.04.2022 700kg deșeuri reciclabile și materiale de construcții
32 Bărăganul Salubrizarea zonelor in care au fost depozitate ilegal deseuri 26.04.2022 3000 kg deșeuri (25 participanți)
33 Racovița Salubrizarea zonelor cu deșeuri de la marginea localității 21.04.2022 1000 kg deșeuri reciclabile
34 Ulmu 1.   Ecologizare DJ203 Surdila Greci-Ulmu-Cireșu

2.   Ecologizare DJ203N Ulmu-Jugureanu-Rușețu

3.   Ecologizare curs Călmățui

18.04.2022

19.04.2022

20-21.04.2022

150 kg deșeuri reciclabile (50 participanți)