Comitetul Consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice; Comisia de Dialog Social precum și Grupul de lucru mixt pentru problemele romilor.

Comitetul Consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice; Comisia de Dialog Social precum și Grupul de lucru mixt pentru problemele romilor.

 

Prefectul județului Brăila, Iulian TIMOFEI a prezidat astăzi trei ședințe care au loc lunar la sediul Instituției Prefectului: Comitetul Consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice, Comisia de Dialog Social precum și Grupul de lucru mixt pentru problemele romilor.

În cadrul primei ședințe, au fost prezentate acțiunile ce vor fi întreprinse de către organizațiile pensionarilor din Brăila cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice. De altfel, în cadrul întâlnirii au fost aduse în discuție diverse probleme semnalate de persoanele vârstnice, context cu care, prefectul TIMOFEI a avut rolul de a media un dialog constructiv între pensionari și reprezentanții instituțiilor publice membre ale Comitetului Consultativ.

La al doilea punct pe ordinea de zi, la Comisia de Dialog Social, Instituția Prefectului a fost informată cu privire la stadiul implementării Strategiei pentru dezvoltarea învățământului profesional și tehnic în județul Brăila, material prezentat de către reprezentantul Inspectoratului Școlar Județean. La rândul său, inspectorul șef al Inspectoratului de Poliție Județean Brăila, comisarul-șef Marius Budu a prezentat un material despre importanța securității cibernetice cu focus pe următoarele segmente: prevenirea fraudelor prin telefon, online și cu carduri, gestionarea corectă a situațiilor de cyberbullying.

În ce privește ordinea de zi a ședinței Grupului de lucru mixt pentru problemele romilor, aceasta a cuprins prezentarea și adoptarea planului de măsuri pentru incluziunea socială a cetățenilor români aparținând minorității rome pe anul 2022 la nivelul județului Brăila.

”M-am implicat direct în sprijinirea comunității rome în sensul identificării și implementării unor soluții legale la problemele ce mi-au fost aduse la cunoștință. De exemplu, într-o comună din județ am reușit să găsim o soluție la o problemă care a rămas mulți ani nerezolvată. De altfel, urmează să stabilesc un program de vizite directe în comunitățile de romi din județul nostru”

Materialele prezentate în cadrul ședințelor sunt disponibile pe pagina web a instituției:

Comitetul consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice

  1. format .pdf
  2. format .pdf

Comisia de Dialog Social

  1. format .pdf
  2. format .pdf