Comisia Județeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată

Astăzi, la sediul Instituției Prefectului – Județul Brăila, a avut loc ședința trimestrială a Comisiei Județene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra terenurilor din județul Brăila, întrevedere prezidată de prefectul județului Brăila, Iulian TIMOFEI. La ședință au fost prezenți specialiști din cadrul Instituției Prefectului, serviciilor publice deconcentrate cu atribuții în domeniul funciar, precum și reprezentanți ai comisiilor locale de fond funciar constituite la nivelul unităților administrativ – teritoriale din județul Brăila. În cadrul întrevederii au fost soluționate 20 de cereri de restituire a proprietăților pentru cetățeni din Jirlău, Mărașu, Șutești, Ianca, Victoria, Movila Miresii, Tichilești, Însurăței, Traian, Viziru, Zăvoaia, Romanu și Frecăței.