Comisia Județeana pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra terenurilor din județul Brăila

Prefectul județului Brăila, Iulian TIMOFEI a prezidat astăzi ședința trimestrială a Comisiei Județene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra terenurilor din județul Brăila. Ordinea de zi a întrevederii a cuprins prezentarea unui material cu referire la situația punerii în posesie și a emiterii titlurilor de proprietate pe raza județului, informare prezentată de directorul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brăila, Cristian Trufaș. Totodată în cadrul ședinței au fost soluționate un număr de 19 cereri de restituire a proprietăților pentru cetățeni din Roșiori, Șuțești, Viziru, Însurăței, Ianca, Traian, Bărăganul, Zăvoaia, Mărașu, Surdila Găiseanca, Romanu, Tufești, Gradiștea și Gropeni. La ședință au fost prezenți specialiști din cadrul serviciului controlul legalității, a aplicării actelor normative și contencios administrativ precum și reprezentanți ai comisiilor locale de fond funciar constituite la nivelul unităților administrativ – teritoriale din județul Brăila.