Agenda de lucru – Sedinte lunare

Agendă de lucru încărcată pentru Prefectul județului, Iulian TIMOFEI. Reprezentantul Guvernului în teritoriu a condus, astăzi, 4 dintre ședințele lunare organizate la nivelul Instituției Prefectului.
Prima întâlnire a fost cea a Echipei Interinstituționale Antitrafic în cadrul căreia inspectorul principal de poliție Dumitrașcu Alin Gabriel, din partea Centrului Regional Galați Împotriva Traficului de Persoane, a prezentat raportul de activitate aferent anului 2021
Cea de a doua ședință prezidată de către prefectul Iulian TIMOFEI a fost cea a Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice. Discuțiile s-au axat pe criteriile și modul de acordare a ajutoarelor pentru căldură în iarna 2022 – 2023, precum și pe măsurile luate de autorități pentru întreținerea și igienizarea monumentelor eroilor din municipiul Brăila.
În cadrul ședinței Comisiei de Dialog Social prima informare, din partea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Brăila, referitoare la situația șomajului în județul Brăila, a fost prezentată de către directorul executiv, Monica Bratu. La punctul doi pe ordinea de zi a ședinței, reprezentantul Casei Județene de Asigurări de Sănătate a informat auditoriul cu privire la modificările legislative în domeniul asigurărilor sociale de sănătate.
Agenda de lucru s-a încheiat cu ședința Grupului de Lucru Mixt pentru Problemele Romilor, în cadrul căreia au fost discutate probleme ce țin de Planul de Măsuri pentru incluziunea socială a etnicilor romi. De asemenea, au fost prezentate și oportunitățile de accesare de proiecte culturale cu finanțare de la Consiliul Județean Brăila.